30. 1.
Projekty nové
11
Odevzdání
13
Vyberte z vodorovného menu dlaždic s názvem výkresu, ke kterému chcete zobrazit textovou část.