Používání cookies

Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookies zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím v cookie uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Členění cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:
1. Cookie první strany (first party cookie) - jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
2. Cookie třetí strany (third party cookie) - jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:
1. Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
2. Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto:
1. Technické - umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přihrávat videa, sdílet obsah apod.)
2. Analytické - slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme web upravit web tak, aby se Vám lépe používal.
3. Remarketingové - slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již na našem webu byli.
4. Konverzní - s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní.

K čemu cookies používáme?

  1. Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Google LLC. Podmínky zpracování dat službou Google Analytics.
  2. Hotjar – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání a chování na webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Hotjar Ltd. Podmínky zpracování dat službou Hotjar.
Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

Jak upravit použivání cookies?

Smazáním

Jednotlivé cookies můžete ve svém prohlížeci kdykoliv smazat.

Zablokováním

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče: