30. 1.
Odevzdání
13
Vyberte z vodorovného menu dlaždic s názvem výkresu, ke kterému chcete zobrazit textovou část.